STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'09 (season 2019-2020)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U11MDU'09

coach Yuriy Nikitenkov

season 2019-2020

TEAM
MDU-Sparta, Championship of Dnipropetrovsk region U-11

coach Yurii Nikitenkov, asst coach Oleksandr Dymarchuk

Mykhailo Buryk

Dmytro Chalyk

Dmytro Denysenko

Daniil Derevianko

Tymofii Dubov

Davyd Fedenko

Artem Fortuna

Danylo Halach

Yehor Hohol

Oleksandr Horobets

Tymur Ihnatenko

Ivan Kocherha

Dmytro Lambrakis

Davyd Lobodin

Vitalii Lobodin

Serhii Marchenko

Mykyta Moiseienko

Volodymyr Moskvych

Oleksii Nikitenkov

Yehor Ostapiuk

Kyrylo Ponomarenko

Yaroslav Pop

Kyrylo Safonov

Maksym Saienko

Kyrylo Shylov

Mykyta Suchanu

Semen Sychuk

Artem Syvolap

Kyrylo Taran

Dmytro Trehub

Oleksandr Trubchaninov

Petro Vasyliev

Danylo Yakubovych

Mykyta Yaremenko

Danylo Yashchenko

Semen Zalys

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-13Championship of Dnipropetrovsk region U-11

Children and Youth Soccer League of Dnipropetrovsk Region

TEAM
MDU, Dnipro Autumn Cup-2019 U-11

coach Yurii Nikitenkov, asst coach Oleksandr Dymarchuk

Mykhailo Buryk

Dmytro Chalyk

Dmytro Denysenko

Daniil Derevianko

Davyd Fedenko

Yehor Hohol

Oleksandr Horobets

Dmytro Lambrakis

Serhii Marchenko

Mykyta Moiseienko

Volodymyr Moskvych

Oleksii Nikitenkov

Yehor Ostapiuk

Kyrylo Safonov

Maksym Saienko

Semen Sychuk

Artem Syvolap

Semen Zalys

COMPETITION

Dnipro Autumn Cup U-13Dnipro Autumn Cup-2019

DUFLDO

TEAM
MDU-Sparta, Dnipro Autumn Cup-2019 U-11

coach Yurii Nikitenkov, asst coach Oleksandr Dymarchuk

Oleksandr Cherniak

Tymofii Dubov

Artem Fortuna

Danylo Halach

Tymur Ihnatenko

Ivan Kocherha

Davyd Lobodin

Vitalii Lobodin

Kyrylo Ponomarenko

Yaroslav Pop

Kyrylo Shylov

Mykyta Suchanu

Kyrylo Taran

Dmytro Trehub

Oleksandr Trubchaninov

Petro Vasyliev

Danylo Yakubovych

Mykyta Yaremenko

COMPETITION

Dnipro Autumn Cup U-13Dnipro Autumn Cup-2019

DUFLDO

TEAM
MDU-Sparta, Derby Human Club U12

coach Yuriy Nikitenkov

Mykhailo Buryk

Daniil Derevianko

Serhii Marchenko

Volodymyr Moskvych

Oleksii Nikitenkov

Yehor Ostapiuk

Maksym Saienko

Artem Syvolap

Kyrylo Taran

Danylo Yashchenko

TEAM
MDU-Sparta, Derby Human Club U12

coach Yuriy Nikitenkov

Dmytro Chalyk

Dmytro Denysenko

Davyd Fedenko

Artem Fortuna

Yehor Hohol

Dmytro Lambrakis

Mykyta Moiseienko

Oleksandr Trubchaninov

Danylo Yakubovych

Semen Zalys

TEAM

TEAM

coach Yurii Nikitenkov

coach

asst coach Oleksandr Dymarchuk

asst coach

Mykhailo Buryk

03.06.2009

Dmytro Chalyk

02.02.2009

star
Dmytro Denysenko

07.03.2009

2nd Jr. deg.
Daniil Derevianko

19.01.2009

Tymofii Dubov

03.08.2009

Davyd Fedenko

25.10.2009

Artem Fortuna

17.04.2009

2nd Jr. deg.
Danylo Halach

09.11.2009

Yehor Hohol

25.06.2009

Oleksandr Horobets

10.02.2009

2nd Jr. deg.
Tymur Ihnatenko

10.06.2009

Ivan Kocherha

14.01.2009

Dmytro Lambrakis

15.04.2010

Davyd Lobodin

05.05.2009

2nd Jr. deg.
Vitalii Lobodin

05.05.2009

2nd Jr. deg.
star
Serhii Marchenko

06.03.2009

2nd Jr. deg.
Mykyta Moiseienko

10.04.2009

Volodymyr Moskvych

18.04.2009

2nd Jr. deg.
Oleksii Nikitenkov

26.07.2009

2nd Jr. deg.
Yehor Ostapiuk

17.01.2009

1st Jr. deg.
Kyrylo Ponomarenko

02.05.2009

Yaroslav Pop

21.07.2009

Kyrylo Safonov

02.06.2009

2nd Jr. deg.
Maksym Saienko

12.05.2009

Kyrylo Shylov

21.01.2009

2nd Jr. deg.
Mykyta Suchanu

13.05.2009

Semen Sychuk

06.02.2009

star
Artem Syvolap

03.05.2009

Kyrylo Taran

28.11.2009

1st Jr. deg.
Dmytro Trehub

25.05.2009

2nd Jr. deg.
Oleksandr Trubchaninov

11.08.2009

2nd Jr. deg.
Petro Vasyliev

08.04.2009

Danylo Yakubovych

27.10.2009

Mykyta Yaremenko

26.03.2009

Danylo Yashchenko

07.08.2009

Semen Zalys

19.05.2009

Oleksandr Cherniak

27.04.2009

2nd Jr. deg.

season 2018-2019

1
I место XI Чемпионат МДЮСШ
3
III место Чемпионат Днепр.обл. по футзалу
Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com