STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'98 (season 2014-2015)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U17MDU'98

coach Vladimir Trubnikov

season 2014-2015

TEAM
Команда МДЮСШ'98 Чемпионат Украины

coach Volodymyr Trubnikov

Mykola Bilov

Danylo Borovskyi

Yan Borovskyi

Mykyta Chernyshov

Vladyslav Chumak

Eduard Demchenko

Danylo Kharytonov

Mykyta Krasnovtsev

Maksym Kravynskyi

Mykhailo Laushkin

Artem Lavrenko

Vladyslav Marharian

Oleh Muzychenko

Artem Pak

Illia Pashnev

Ivan Petrov

Kostiantyn Ryzhenko

Viacheslav-Samuil Shatokhin

Mykola Shpylovyi

Andrii Shtepa

Anatolii Shvyrov

Illia Sydiakyn

Valerii Vivdenko

Maksym Vodopian

TEAM

TEAM

coach Volodymyr Trubnikov

coach

Mykola Bilov

18.12.1998

Danylo Borovskyi

20.07.1999

Yan Borovskyi

20.07.1999

Mykyta Chernyshov

19.07.1998

Vladyslav Chumak

16.01.1998

Eduard Demchenko

08.12.1998

Danylo Kharytonov

20.09.1998

Mykyta Krasnovtsev

10.01.1999

Maksym Kravynskyi

17.08.1998

Mykhailo Laushkin

02.11.1999

Artem Lavrenko

19.01.1998

Vladyslav Marharian

08.02.1998

Oleh Muzychenko

27.01.1998

Artem Pak

08.12.1998

Illia Pashnev

24.06.1998

Ivan Petrov

09.02.1998

Kostiantyn Ryzhenko

22.07.1998

Viacheslav-Samuil Shatokhin

18.10.1998

Mykola Shpylovyi

18.11.1998

Andrii Shtepa

12.09.1998

Anatolii Shvyrov

24.03.1998

Illia Sydiakyn

04.03.1998

Valerii Vivdenko

19.06.1998

Maksym Vodopian

31.05.1998

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com