STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'01 (season 2016-2017)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U16MDU'01

coach Vitaliy Fedotov

season 2016-2017

TEAM
Состав команды МДЮСШ'01 Чемпионат Днепропетровской обл.

coach Vitalii Fedotov, asst coach Ivan Sosna

Dmytro Buinovskyi

Yevhen Fedoryshchev

Ivan Havresh

Danylo Karaiuz

Mykyta Khoroshaiev

Denys Konovalov

Illia Kostoviat

Mykyta Kucherenko

Oleksii Lukashevych

Vladyslav Mytchenko

Illia Nahornyi

Illia Osypov

Bohdan Ovsiannykov

Yehor Pyvovarov

Arsenii Salapura

Yan Sydorenko

Yaroslav Vasylenko

Artem Yesin

Illia Zinovkin

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-21

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

asst coach Ivan Sosna

asst coach

Dmytro Buinovskyi

20.08.2001

Yevhen Fedoryshchev

03.12.2001

Ivan Havresh

23.01.2002

Danylo Karaiuz

12.11.2001

Mykyta Khoroshaiev

27.07.2002

3rd degrees
Denys Konovalov

01.02.2001

Illia Kostoviat

02.08.2002

Mykyta Kucherenko

02.02.2002

3rd degrees
Oleksii Lukashevych

16.10.2001

Vladyslav Mytchenko

07.06.2001

Illia Nahornyi

04.08.2001

Illia Osypov

14.03.2002

3rd degrees
Bohdan Ovsiannykov

30.08.2002

3rd degrees
Yehor Pyvovarov

26.10.2001

Arsenii Salapura

03.11.2001

Yan Sydorenko

22.01.2001

Yaroslav Vasylenko

03.02.2002

3rd degrees
Artem Yesin

21.02.2001

Illia Zinovkin

04.07.2002

3rd degrees
Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com