STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'04 (season 2019-2020)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U16MDU'04

coach Vitaliy Fedotov

season 2019-2020

TEAM
Team MDU'04 Ukrainian Youth Football Supreme League

coach Vitalii Fedotov

Yevhen Berezovskyi

Andrii Berlov

Prokhor Bilenkyi

Yevhen Dudkyn

Yaroslav Hubka

Daniil Kapatsin

Daniel Kiz

Stanislav Kolobaiev

Vadym Kuvshynov

Maksym Liebiediev

Ivan Matsiiuk

Mykhailo Mikhnenko

Heorhii Mudzhyri

Vladyslav Necheporenko

Illia Nedodaiev

Daniil Neklesa

Kyrylo Ovsiienko

Bohdan Pryshchepov

Andrii Seredniak

Oleksii Shevtsov

Dmytro Svietashov

Denys Svystelnyk

Kyrylo Tsarapkin

Serhii Ushakov

Kostiantyn Velmahin

Vadym Ziiatdinov

COMPETITION

Ukrainian Youth Football Supreme League U-18

ДЮФЛУ

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

Yevhen Berezovskyi

26.05.2004

Andrii Berlov

07.04.2004

3rd degrees
Prokhor Bilenkyi

29.04.2004

Yevhen Dudkyn

24.05.2004

2nd degrees
Yaroslav Hubka

28.08.2004

Daniil Kapatsin

05.01.2004

3rd degrees
Daniel Kiz

23.11.2004

Stanislav Kolobaiev

11.06.2004

2nd degrees
Vadym Kuvshynov

06.10.2004

2nd degrees
Maksym Liebiediev

17.04.2004

2nd degrees
Ivan Matsiiuk

02.12.2004

Mykhailo Mikhnenko

26.02.2004

3rd degrees
Heorhii Mudzhyri

11.06.2004

Vladyslav Necheporenko

01.06.2004

2nd degrees
Illia Nedodaiev

29.06.2004

3rd degrees
Daniil Neklesa

21.05.2004

Kyrylo Ovsiienko

02.05.2004

2nd degrees
Bohdan Pryshchepov

01.08.2004

2nd degrees
Andrii Seredniak

03.07.2004

2nd degrees
Oleksii Shevtsov

31.01.2004

Dmytro Svietashov

25.03.2004

2nd degrees
Denys Svystelnyk

29.10.2004

Kyrylo Tsarapkin

15.07.2004

3rd degrees
Serhii Ushakov

08.10.2004

Kostiantyn Velmahin

22.05.2004

2nd degrees
Vadym Ziiatdinov

09.10.2004

2nd degrees

season 2016-2017

1
Фото с награждения

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com