STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-Vihor'09 (season 2018-2019)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U10MDU-Vihor'09

coach Vitaliy Fedotov, coach Ivan Sosna

season 2018-2019

TEAM
Состав команды МДЮСШ-Вихрь'09 Чемпионат Днепр. обл.

coach Vitalii Fedotov, coach Ivan Sosna

Oleksandr Bohomaz

Mykhailo Buryk

Artem Edelshtein

Davyd Fedenko

Mykyta Fedotov

Artem Havryliuk

Dmytro Homolko

Tymur Ihnatenko

Ivan Kocherha

Illia Konovalov

Dmytro Kostohryz

Bohdan Kyrylovskyi

Dmytro Lambrakis

Oleksandr Losiev

Rostyslav Plytka

Dmytro Shcherbyna

Ruslan Smyrnov

Mykyta Suchanu

Semen Sychuk

Mykyta Terin

Kyrylo Tupchyi

Yehor Turchenko

Danylo Yakubovych

Mykyta Yaremenko

TEAM
Состав команды МДЮСШ-Вихрь'09 XI Чемпионат МДЮСШ

coach Vitalii Fedotov

Mykhailo Buryk

Davyd Fedenko

Oleksii Honcharov

Tymur Ihnatenko

Ivan Kocherha

Rostyslav Plytka

Dmytro Shcherbyna

Ruslan Smyrnov

Mykyta Suchanu

Semen Sychuk

Yehor Turchenko

Danylo Yakubovych

Mykyta Yaremenko

COMPETITION

Derby Youth Sports School MDU U-12

МДЮСШ

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

coach Ivan Sosna

coach

Oleksandr Bohomaz

10.02.2010

Mykhailo Buryk

03.06.2009

Artem Edelshtein

13.03.2010

Davyd Fedenko

25.10.2009

Mykyta Fedotov

29.06.2010

Artem Havryliuk

31.08.2010

Dmytro Homolko

03.08.2010

Tymur Ihnatenko

10.06.2009

Ivan Kocherha

14.01.2009

Illia Konovalov

30.01.2010

Dmytro Kostohryz

26.04.2010

Bohdan Kyrylovskyi

25.02.2010

star
Dmytro Lambrakis

15.04.2010

star
Oleksandr Losiev

17.02.2010

Rostyslav Plytka

18.08.2009

star
Dmytro Shcherbyna

21.10.2009

Ruslan Smyrnov

16.06.2009

Mykyta Suchanu

13.05.2009

Semen Sychuk

06.02.2009

star
Mykyta Terin

13.05.2011

Kyrylo Tupchyi

25.01.2010

Yehor Turchenko

22.06.2009

Danylo Yakubovych

27.10.2009

Mykyta Yaremenko

26.03.2009

Oleksii Honcharov

28.11.2009

COMPETITION

Кубок МДЮСШ

U-10 (2009г.р.)

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com