STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-Hart'09 (season 2018-2019)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U10MDU-Hart'09

coach Yuriy Protsenko

season 2018-2019

TEAM
Состав команды МДЮСШ-Гарт'09 Чемпионат г.Днепр

coach Yurii Protsenko

Andrii Arkatov

Tymofii Batsun

Mykyta Bezuhlyi

Denys Dovhyi

Dmytro Dubenko

Eduard Fedorenko

Viacheslav Fedoryshyn

Andrii Fedotov

Maksym Herhel

Oleksandr Korinnyi

Myron Kyrianov

Volodymyr Maksymov

Artem Mizin

Artem Mykhailov

Illia Myshehrebov

Bohdan Pavlenko

Mykhailo Sydorenko

TEAM
Состав команды МДЮСШ-Гарт'09 XI Чемпионат МДЮСШ

coach Yurii Protsenko

Tymofii Batsun

Mykyta Bezuhlyi

Dmytro Dubenko

Maksym Herhel

Oleksandr Korinnyi

Volodymyr Maksymov

Artem Mykhailov

Bohdan Pavlenko

Kyrylo Slabchenko

Mykhailo Sydorenko

COMPETITION

Derby Youth Sports School MDU U-12

МДЮСШ

TEAM

TEAM

coach Yurii Protsenko

coach

Andrii Arkatov

23.12.2010

Tymofii Batsun

21.05.2009

2nd Jr. deg.
Mykyta Bezuhlyi

10.09.2009

2nd Jr. deg.
Denys Dovhyi

11.08.2009

2nd Jr. deg.
Dmytro Dubenko

30.10.2009

2nd Jr. deg.
Eduard Fedorenko

21.05.2011

Viacheslav Fedoryshyn

15.10.2009

2nd Jr. deg.
Andrii Fedotov

02.12.2010

star
Maksym Herhel

23.02.2010

Oleksandr Korinnyi

27.07.2010

Myron Kyrianov

05.12.2009

2nd Jr. deg.
Volodymyr Maksymov

15.11.2009

2nd Jr. deg.
Artem Mizin

25.06.2010

Artem Mykhailov

16.03.2009

2nd Jr. deg.
Illia Myshehrebov

01.08.2009

2nd Jr. deg.
Bohdan Pavlenko

25.07.2009

2nd Jr. deg.
Mykhailo Sydorenko

17.08.2010

Kyrylo Slabchenko

17.01.2009

2nd Jr. deg.
Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com