STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-Hart'09 (season 2020-2021)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U12MDU-Hart'09

coach Yuriy Protsenko

season 2020-2021

TEAM
Team MDU-Hart, Derby of Dnipropetrovsk region U12

coach Yurii Protsenko

Andrii Arkatov

Daniil Bakaiev

Mykyta Bezuhlyi

Amid Chava

Denys Dovhyi

Dmytro Dubenko

Viacheslav Fedoryshyn

Andrii Fedotov

Maksym Herhel

Oleksandr Korinnyi

Artem Mykhailov

Illia Myshehrebov

Bohdan Pavlenko

Volodymyr Rusanov

Kyrylo Slabchenko

Yefym Sukovoi

TEAM

TEAM

coach Yurii Protsenko

coach

Andrii Arkatov

23.12.2010

Daniil Bakaiev

05.02.2009

Mykyta Bezuhlyi

10.09.2009

2nd Jr. deg.
Amid Chava

04.08.2009

2nd Jr. deg.
Denys Dovhyi

11.08.2009

2nd Jr. deg.
Dmytro Dubenko

30.10.2009

2nd Jr. deg.
Viacheslav Fedoryshyn

15.10.2009

2nd Jr. deg.
Andrii Fedotov

02.12.2010

Maksym Herhel

23.02.2010

Oleksandr Korinnyi

27.07.2010

Artem Mykhailov

16.03.2009

2nd Jr. deg.
Illia Myshehrebov

01.08.2009

2nd Jr. deg.
Bohdan Pavlenko

25.07.2009

2nd Jr. deg.
Volodymyr Rusanov

19.01.2010

Kyrylo Slabchenko

17.01.2009

2nd Jr. deg.
Yefym Sukovoi

14.07.2009

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com