STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'03 (season 2016-2017)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U14MDU'03

coach Yuriy Protsenko

season 2016-2017

TEAM
Состав команды МДЮСШ ('03) Чемпионат Днепропетровска

coach Yurii Protsenko

Vitalii Alimov

Myron Bilyi

Denys Boichuk

Vladyslav Buchin

Artem Horbov

Daniil Horenko

Hlib Kanashov

Vladyslav Kheisyn

Denys Konduryn

Vitalii Konoplov

Vadym Kuvshynov

Andrii Lysenko

Tymur Murashkin

Dmytro Nikolaiev

Denys Obornev

Nazar Portianko

Vladyslav Povolotskyi

Valentyn Sheika

Dmytro Svietashov

Illia Tyshkov

Oleksandr Yenenko

Ivan Zhdan

COMPETITION

Championship of the city of Dnipro U-19

Федерация футбола Днепропетровска

TEAM

TEAM

coach Yurii Protsenko

coach

Vitalii Alimov

18.06.2003

1st Jr. deg.
Myron Bilyi

26.05.2003

Denys Boichuk

31.01.2003

Vladyslav Buchin

30.05.2003

3rd degrees
Artem Horbov

08.09.2003

1st Jr. deg.
Daniil Horenko

17.03.2004

1st Jr. deg.
Hlib Kanashov

10.04.2003

3rd degrees
Vladyslav Kheisyn

16.12.2003

3rd degrees
Denys Konduryn

06.01.2003

Vitalii Konoplov

21.01.2003

1st Jr. deg.
Vadym Kuvshynov

06.10.2004

1st Jr. deg.
Andrii Lysenko

06.03.2004

1st Jr. deg.
Tymur Murashkin

02.06.2003

1st Jr. deg.
Dmytro Nikolaiev

13.11.2003

1st Jr. deg.
Denys Obornev

09.07.2003

Nazar Portianko

16.07.2003

Vladyslav Povolotskyi

06.04.2004

1st Jr. deg.
Valentyn Sheika

04.04.2003

Dmytro Svietashov

25.03.2004

1st Jr. deg.
Illia Tyshkov

22.12.2003

1st Jr. deg.
Oleksandr Yenenko

12.04.2003

1st Jr. deg.
Ivan Zhdan

08.12.2003

1st Jr. deg.
Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com