STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'97 (season 2012-2013)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U16MDU'97

coach Vladimir Trubnikov

season 2012-2013

TEAM
Команда МДЮСШ'97

coach Volodymyr Trubnikov

Vladyslav Bondar

Roman Herasymenko

Vlad Hrybyk

Yaroslav Klymenko

Maksym Korychenko

Andrii Kovalenko

Anton Kushchii

Viacheslav Kyrychenko

Stanyslav Nemykin

Yevhen Petrenko

Yevhen Prosianyk

Rostyslav Pryshedko

Stanyslav Sahaidak

Serhii Saienko

Serhii Taran

Yakov Tarknaiev

Dmytro Vakhrushev

Oleksii Vorobiov

Anton Zhuravlev

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-25

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

Championship of Dnipropetrovsk region U-25

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

Championship of the city of Dnipro U-25

Организатор не задан

TEAM

TEAM

coach Volodymyr Trubnikov

coach

Vladyslav Bondar

14.06.1997

Roman Herasymenko

06.02.1997

Vlad Hrybyk

17.06.1997

Yaroslav Klymenko

13.06.1997

Maksym Korychenko

10.07.1997

Andrii Kovalenko

28.01.1997

Anton Kushchii

25.08.1997

Viacheslav Kyrychenko

27.06.1997

Stanyslav Nemykin

13.01.1997

Yevhen Petrenko

18.07.1997

Yevhen Prosianyk

19.02.1997

Rostyslav Pryshedko

18.03.1997

Stanyslav Sahaidak

22.10.1997

Serhii Saienko

03.10.1997

Serhii Taran

05.04.1997

Yakov Tarknaiev

02.04.1997

Dmytro Vakhrushev

21.10.1997

Oleksii Vorobiov

15.07.1997

Anton Zhuravlev

05.01.1997

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com