STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'99 (season 2015-2016)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U17MDU'99

coach Yuriy Nikitenkov

season 2015-2016

TEAM
Состав МДЮСШ'99 Чемпионат Украины

coach Yurii Nikitenkov

Artur Aleksieiev

Illia Bohomolov

Yan Borovskyi

Danylo Borovskyi

Stanyslav Didok

Ihor Hryhoryshen

Mykhailo Kochmarov

Yaroslav Kravchenko

Mykhailo Laushkin

Dmytro Liaboha

Artem Miroshnychenko

Danylo Mytrofanov

Maksym Obushenko

Oleksandr Polianchykov

Vitalii Pototskyi

Yaroslav Protsyk

Bohdan Rudavskyi

Oleksii Sliunko

Mykyta Smiiukha

Oleksii Stanyshevskyi

Mykyta Svitlyi

Ihor Vasylenko

Vladyslav Volynets

Mykyta Vovasov

Vitalii Yakovenko

COMPETITION

Ukrainian Youth Football First League U-23

Федерация футбола Украины

TEAM

TEAM

coach Yurii Nikitenkov

coach

Artur Aleksieiev

20.04.2000

Illia Bohomolov

22.02.2000

Yan Borovskyi

20.07.1999

Danylo Borovskyi

20.07.1999

Stanyslav Didok

29.02.2000

Ihor Hryhoryshen

06.01.2000

2nd degrees
Mykhailo Kochmarov

14.11.2000

Yaroslav Kravchenko

25.05.2000

Mykhailo Laushkin

02.11.1999

Dmytro Liaboha

22.07.2000

Artem Miroshnychenko

15.02.2000

Danylo Mytrofanov

03.11.1999

Maksym Obushenko

08.09.2000

Oleksandr Polianchykov

23.04.2000

Vitalii Pototskyi

06.01.2000

Yaroslav Protsyk

21.12.2000

Bohdan Rudavskyi

28.12.2000

Oleksii Sliunko

08.05.2000

Mykyta Smiiukha

29.04.1999

Oleksii Stanyshevskyi

13.02.2000

Mykyta Svitlyi

29.01.2000

2nd degrees
Ihor Vasylenko

22.01.2000

Vladyslav Volynets

21.02.1999

Mykyta Vovasov

28.11.2000

Vitalii Yakovenko

13.01.2000

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com