STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'2000 (season 2016-2017)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U17MDU'2000

coach Yuriy Nikitenkov

season 2016-2017

TEAM
Команда МДЮСШ'2000 Чемпионат Украины I лига

coach Yurii Nikitenkov

Artur Aleksieiev

Illia Bohomolov

Dmytro Boichenko

Vladyslav Dmytrenko

Daniil Furman

Dmytro Harkusha

Ihor Hryhoryshen

Andrii Kobchenko

Mykhailo Kochmarov

Dmytro Korotetskyi

Yaroslav Kravchenko

Hlib Lytvyniuk

Dmytro Nazarkov

Maksym Obushenko

Oleksandr Polianchykov

Illia Popenko

Oleksandr Pylypenko

Daniil Shelaiev

Oleksii Sliunko

Oleksii Stanyshevskyi

Mykyta Svitlyi

Danylo Tymoshchuk

Ihor Vasylenko

Oleh Vasylenko

Yurii Zuiev

COMPETITION

Ukrainian Youth Football First League U-22

Федерация футбола Украины

TEAM ACHIEVEMENTS

2
Чемп.Украины, I лига: МДЮСШ'2000 - II место в группе

TEAM

TEAM

coach Yurii Nikitenkov

coach

Artur Aleksieiev

20.04.2000

Illia Bohomolov

22.02.2000

Dmytro Boichenko

07.12.2000

Vladyslav Dmytrenko

03.07.2000

Daniil Furman

23.01.2001

Dmytro Harkusha

23.09.2000

Ihor Hryhoryshen

06.01.2000

2nd degrees
Andrii Kobchenko

02.07.2000

Mykhailo Kochmarov

14.11.2000

Dmytro Korotetskyi

22.09.2001

2nd degrees
Yaroslav Kravchenko

25.05.2000

Hlib Lytvyniuk

11.01.2000

Dmytro Nazarkov

17.01.2000

Maksym Obushenko

08.09.2000

Oleksandr Polianchykov

23.04.2000

Illia Popenko

12.03.2001

Oleksandr Pylypenko

10.05.2001

Daniil Shelaiev

17.01.2001

Oleksii Sliunko

08.05.2000

Oleksii Stanyshevskyi

13.02.2000

Mykyta Svitlyi

29.01.2000

2nd degrees
Danylo Tymoshchuk

29.05.2001

2nd degrees
Ihor Vasylenko

22.01.2000

Oleh Vasylenko

22.01.2000

Yurii Zuiev

27.09.2000

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com