STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'01 (season 2015-2016)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U15MDU'01

coach Vitaliy Fedotov

season 2015-2016

TEAM
Состав МДЮСШ'01 Чемпионат Днепропетровска

coach Vitalii Fedotov

Hlib Chernovskyi

Yurii Chernyshev

Yevhen Fedoryshchev

Daniil Furman

Vladyslav Hryhorovych

Davyd Kazakov

Dmytro Korotetskyi

Anton Kravchenko

Mykyta Kucherenko

Vladyslav Mytchenko

Bohdan Ovsiannykov

Illia Popenko

Oleksandr Pylypenko

Yehor Pyvovarov

Arsenii Salapura

Danylo Tymoshchuk

Yaroslav Vasylenko

Artem Yesin

Yehor Zherniak

COMPETITION

Championship of the city of Dnipro U-21

Федерация футбола Днепропетровска

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

Hlib Chernovskyi

25.05.2001

Yurii Chernyshev

09.03.2001

Yevhen Fedoryshchev

03.12.2001

Daniil Furman

23.01.2001

Vladyslav Hryhorovych

28.04.2001

2nd degrees
Davyd Kazakov

21.11.2001

Dmytro Korotetskyi

22.09.2001

2nd degrees
Anton Kravchenko

22.06.2001

Mykyta Kucherenko

02.02.2002

3rd degrees
Vladyslav Mytchenko

07.06.2001

Bohdan Ovsiannykov

30.08.2002

3rd degrees
Illia Popenko

12.03.2001

Oleksandr Pylypenko

10.05.2001

Yehor Pyvovarov

26.10.2001

Arsenii Salapura

03.11.2001

Danylo Tymoshchuk

29.05.2001

2nd degrees
Yaroslav Vasylenko

03.02.2002

3rd degrees
Artem Yesin

21.02.2001

Yehor Zherniak

01.02.2001

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com