STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU '02-'03 (season 2015-2016)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U14MDU '02-'03

coach Vitaliy Fedotov

season 2015-2016

TEAM
Состав МДЮСШ'02-03 Чемпионат Днепропетровской обл.

coach Vitalii Fedotov

Mykyta Bloshko

Mykyta Bondarenko

Vladyslav Buchin

Dmytro Chumakov

Tymofii Dobryn

Kyrylo Harbuzov

Ivan Havresh

Hlib Kanashov

Vladyslav Karlov

Artem Karpechin

Mykyta Khoroshaiev

Oleksandr Kondratiuk

Mykyta Kucherenko

Illia Leonov

Danylo Ly

Lev Matsatsa

Illia Osypov

Bohdan Ovchynnykov

Mykyta Podachenkov

Bohdan Ponomarenko

Valentyn Syrota

Nazar Valuiko

Yaroslav Yaroshenko

Artem Yendorenko

Illia Zinovkin

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-20

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

TEAM
Состав МДЮСШ'02-03 Чемпионат Днепропетровска

coach Vitalii Fedotov

Mykhailo Bilous

Mykyta Bloshko

Mykyta Bondarenko

Vladyslav Buchin

Dmytro Chumakov

Tymofii Dobryn

Kyrylo Harbuzov

Ivan Havresh

Ivan Hunko

Hlib Kanashov

Vladyslav Karlov

Artem Karpechin

Mykyta Khoroshaiev

Oleksandr Kondratiuk

Illia Leonov

Danylo Ly

Lev Matsatsa

Illia Osypov

Bohdan Ovchynnykov

Mykyta Podachenkov

Bohdan Ponomarenko

Valentyn Syrota

Nazar Valuiko

Yaroslav Yaroshenko

Artem Yendorenko

Illia Zinovkin

COMPETITION

Championship of the city of Dnipro U-20

Федерация футбола Днепропетровска

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

Mykyta Bloshko

19.03.2002

Mykyta Bondarenko

26.10.2002

Vladyslav Buchin

30.05.2003

3rd degrees
Dmytro Chumakov

11.09.2002

3rd degrees
Tymofii Dobryn

26.12.2002

3rd degrees
Kyrylo Harbuzov

21.01.2002

Ivan Havresh

23.01.2002

Hlib Kanashov

10.04.2003

3rd degrees
Vladyslav Karlov

07.04.2002

3rd degrees
Artem Karpechin

27.03.2002

3rd degrees
Mykyta Khoroshaiev

27.07.2002

3rd degrees
Oleksandr Kondratiuk

30.08.2002

3rd degrees
Mykyta Kucherenko

02.02.2002

3rd degrees
Illia Leonov

07.01.2002

3rd degrees
Danylo Ly

23.01.2002

Lev Matsatsa

24.01.2002

3rd degrees
Illia Osypov

14.03.2002

3rd degrees
Bohdan Ovchynnykov

17.12.2002

3rd degrees
Mykyta Podachenkov

16.04.2002

3rd degrees
Bohdan Ponomarenko

06.11.2002

3rd degrees
Valentyn Syrota

08.04.2002

Nazar Valuiko

12.10.2002

3rd degrees
Yaroslav Yaroshenko

16.01.2002

3rd degrees
Artem Yendorenko

19.03.2002

3rd degrees
Illia Zinovkin

04.07.2002

3rd degrees
Mykhailo Bilous

19.08.2002

3rd degrees
Ivan Hunko

19.04.2002

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com