STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-Hart (season 2012-2013)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U6-U10MDU-Hart

coach Yuriy Protsenko

season 2012-2013

TEAM
Состав команды Гарт

coach Yurii Protsenko

Vitalii Alimov

Nazar Batechko

Myron Bilyi

Hlib Borysevych

Mykola Kazymyrov

Vadym Kuvshynov

Danylo Kyzym

Danylo Latyshev

Andrii Lysenko

Lev Pavlov

Mykola Petrynchuk

Danylo Plakhtyria

Nazar Portianko

Rostyslav Trotsenko

Illia Tyshkov

Oleksandr Yenenko

Ivan Zhelezniak

COMPETITION

Кубок г.Днепропетровск SEASON %S: TEAMS

Федерация футбола Днепропетровска

Кубок г.Днепропетровск SEASON %S: TEAMS

Федерация футбола Днепропетровска

Derby Youth Sports School MDU SEASON %S: TEAMS

МДЮСШ

Кубок 34 телеканала SEASON %S: TEAMS

ФФ г.Днепропетровск

Кубок 34 телеканала SEASON %S: TEAMS

ФФ г.Днепропетровск

TEAM
Состав команды Кубок МДЮСШ 2013

coach Yurii Protsenko

Vitalii Alimov

Myron Bilyi

Mykhailo Hez

Mykola Kazymyrov

Vadym Kuvshynov

Danylo Latyshev

Andrii Lysenko

Tymur Murashkin

Lev Pavlov

Nazar Portianko

Ivan Zhelezniak

COMPETITION

Кубок МДЮСШ U-19

МДЮСШ

TEAM

TEAM

coach Yurii Protsenko

coach

Vitalii Alimov

18.06.2003

Nazar Batechko

30.08.2005

Myron Bilyi

26.05.2003

Hlib Borysevych

25.11.2004

Mykola Kazymyrov

15.11.2004

Vadym Kuvshynov

06.10.2004

Danylo Kyzym

27.10.2004

Danylo Latyshev

19.03.2003

Andrii Lysenko

06.03.2004

Lev Pavlov

21.12.2003

Mykola Petrynchuk

17.02.2004

Danylo Plakhtyria

20.11.2005

Nazar Portianko

16.07.2003

Rostyslav Trotsenko

01.01.2003

Illia Tyshkov

22.12.2003

Oleksandr Yenenko

12.04.2003

Ivan Zhelezniak

14.06.2003

Mykhailo Hez

19.09.2003

Tymur Murashkin

02.06.2003

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com