STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-VRZ (season 2012-2013)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U6-U10MDU-VRZ

coach Henadii Tabala

season 2012-2013

TEAM
Команда ВРЗ

coach Геннадий Табала

Tymofii Boiko

Danylo Chulkov

Vladyslav Dolhov

Roman Dubkovskyi

Vitalii Konoplov

Nazar Kozhushko

Danylo Losiuk

Illia Nahornyi

Serhii Nalobyn

Andrii Pundik

Danylo Redka

Dmytro Svietashov

Vladyslav Teslenko

Roman Tverdokhlib

Ivan Vasheloniuk

Vadym Ziiatdinov

COMPETITION

Derby Youth Sports School MDU SEASON %S: TEAMS

МДЮСШ

TEAM
Команда Кубок МДЮСШ-2013

coach Геннадий Табала

Yaroslav Dronov

Vitalii Konoplov

Nazar Kozhushko

Oleksandr Labets

Danylo Losiuk

Serhii Nalobyn

Artem Portianov

Stanyslav Subota

Dmytro Svietashov

Vladyslav Teslenko

Vadym Ziiatdinov

COMPETITION

Кубок МДЮСШ U-19

МДЮСШ

TEAM

TEAM

coach Геннадий Табала

coach

Tymofii Boiko

01.01.2004

Danylo Chulkov

01.01.2005

Vladyslav Dolhov

01.01.2003

Roman Dubkovskyi

01.01.2003

Vitalii Konoplov

21.01.2003

Nazar Kozhushko

21.05.2005

Danylo Losiuk

23.04.2003

Illia Nahornyi

01.01.2005

Serhii Nalobyn

24.06.2003

Andrii Pundik

30.10.2004

Danylo Redka

01.01.2004

Dmytro Svietashov

25.03.2004

Vladyslav Teslenko

02.01.2004

Roman Tverdokhlib

21.06.2004

Ivan Vasheloniuk

09.10.2004

Vadym Ziiatdinov

09.10.2004

Yaroslav Dronov

22.10.2002

Oleksandr Labets

28.02.2002

Artem Portianov

05.01.2004

Stanyslav Subota

23.08.2002

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com