STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-Vihor (season 2013-2014)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U6-U10MDU-Vihor

coach Vitaliy Fedotov

season 2013-2014

TEAM
Кубок МДЮСШ 2014

coach Vitalii Fedotov

Sviatoslav Bilyk

Yevhen Boiko

Nazar Bondarenko

Arsenii Herkhovskyi

Mykhailo Korolov

Mykyta Krasilia

Yaroslav Lomazhuk

Mykhailo Mikhnenko

Vladyslav Necheporenko

Anton Novikov

Vladyslav Shaihen

Roman Shcherbyna

COMPETITION

Кубок МДЮСШ U-17

МДЮСШ

TEAM
Команда Зимний Чемпионат МДЮСШ

coach Vitalii Fedotov

Sviatoslav Bilyk

Yevhen Boiko

Nazar Bondarenko

Oleh Duhan

Arsenii Herkhovskyi

Dmytro Kobdin

Mykyta Krasilia

Artem Malyi

Vladyslav Matiukha

Mykhailo Mikhnenko

Vladyslav Necheporenko

Anton Novikov

Yaroslav Pomazhuk

Volodymyr Posmyk

Denys Riabchii

Roman Shcherbyna

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-17

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

Derby Youth Sports School MDU SEASON %S: TEAMS

МДЮСШ

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

Sviatoslav Bilyk

07.06.2005

Yevhen Boiko

08.03.2005

Nazar Bondarenko

24.12.2004

Arsenii Herkhovskyi

07.12.2004

Mykhailo Korolov

12.08.2004

Mykyta Krasilia

08.05.2005

Yaroslav Lomazhuk

16.11.2004

Mykhailo Mikhnenko

26.02.2004

Vladyslav Necheporenko

01.06.2004

Anton Novikov

01.08.2005

Vladyslav Shaihen

26.02.2004

Roman Shcherbyna

14.11.2005

Oleh Duhan

13.04.2004

Dmytro Kobdin

01.01.2004

Artem Malyi

17.02.2005

Vladyslav Matiukha

10.04.2005

Yaroslav Pomazhuk

01.01.2004

Volodymyr Posmyk

17.05.2005

Denys Riabchii

01.08.2005

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com