STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'05 (season 2020-2021)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U16MDU'05

coach Arsen Surmachevsky

season 2020-2021

TEAM
MDU'05, Ukrainian Youth Football Supreme League U16

coach Arsen Surmachevsky

Mykyta Barkar

Dmytro Bezdvernyi

Stanislav Buksha

Dmytro Cherezov

Roman Hryhorenko

Mykyta Ishchenko

Maksym Kozhokar

Mykyta Krasilia

Denys Kravchenko

Danylo Levchenko

Yehor Lomov

Oleksii Lukash

Illia Malyi

Samir Mamedov

Bohdan Mazur

Armand Muradov

Yevhen Naidonov

Danylo Nazarov

Maksym Nimenko

Zakhar Palahuta

Bohdan Razokov

Mykhailo Rozhanskyi

Ruslan Salin

Maksym Sazonenko

Danylo Sribnyi

Illia Sydorov

Artem Taranenko

Viktor Yahodka

Kyrylo Yavorskyi

Denys Yavytsa

TEAM

TEAM

coach Arsen Surmachevsky

coach

Mykyta Barkar

13.01.2005

2nd degrees
Dmytro Bezdvernyi

04.04.2005

2nd degrees
Stanislav Buksha

28.02.2006

2nd degrees
Dmytro Cherezov

13.02.2005

Roman Hryhorenko

25.05.2005

2nd degrees
Mykyta Ishchenko

27.02.2005

1st Jr. deg.
Maksym Kozhokar

09.05.2005

Mykyta Krasilia

08.05.2005

Denys Kravchenko

12.02.2005

2nd degrees
Danylo Levchenko

11.04.2005

1st Jr. deg.
Yehor Lomov

30.11.2006

2nd degrees
Oleksii Lukash

01.09.2005

2nd degrees
Illia Malyi

19.11.2005

2nd degrees
Samir Mamedov

08.11.2005

2nd degrees
Bohdan Mazur

10.05.2005

Armand Muradov

24.06.2005

Yevhen Naidonov

13.06.2005

2nd degrees
Danylo Nazarov

26.08.2005

Maksym Nimenko

24.02.2005

2nd degrees
Zakhar Palahuta

01.04.2005

Bohdan Razokov

28.01.2005

Mykhailo Rozhanskyi

01.11.2005

2nd degrees
Ruslan Salin

03.12.2005

2nd degrees
Maksym Sazonenko

13.12.2005

2nd degrees
Danylo Sribnyi

08.04.2006

2nd degrees
Illia Sydorov

04.03.2005

Artem Taranenko

21.06.2005

Viktor Yahodka

14.05.2005

Kyrylo Yavorskyi

10.03.2005

2nd degrees
Denys Yavytsa

28.02.2005

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com