STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'03-2 (season 2012-2013)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U10MDU'03-2

coach Vitaliy Fedotov

season 2012-2013

TEAM
Состав команды МДЮСШ ('03)-2

coach Vitalii Fedotov

Nazar Bondarenko

Danylo Dubovyk

Kyrylo Holoviichuk

Illia Khropachev

Maksym Kutsyi

Oleksii Kyselov

Artem Malynskyi

Danylo Mornopolskii

Bohdan Nazarenko

Danylo Nesterenko

Vladyslav Pron

Danylo Sushchenko

Danylo Taran

Oleksandr Yakovenko

Mykhailo Yaroseev

Vladyslav Zharskyi

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

Nazar Bondarenko

24.12.2004

Danylo Dubovyk

01.01.2003

Kyrylo Holoviichuk

22.07.2002

Illia Khropachev

01.01.2003

Maksym Kutsyi

01.01.2003

Oleksii Kyselov

01.01.2003

Artem Malynskyi

01.01.2003

Danylo Mornopolskii

01.01.2003

Bohdan Nazarenko

29.11.2003

Danylo Nesterenko

01.01.2003

Vladyslav Pron

09.09.2003

Danylo Sushchenko

05.04.2003

Danylo Taran

01.01.2003

Oleksandr Yakovenko

21.01.2002

Mykhailo Yaroseev

01.01.2003

Vladyslav Zharskyi

15.10.2003

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com