STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'03-2 (season 2013-2014)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U11MDU'03-2

coach Vitaliy Fedotov

season 2013-2014

TEAM
Команда МДЮСШ'03 (2) Чемпионат Днепропетровской области

coach Vitalii Fedotov

Nazar Bondarenko

Maksym Bryzhytskyi

Tymofii Dobryn

Mykhailo Hrynov

Hlib Kanashov

Illia Khropachev

Danylo Kolbun

Maksym Kutsyi

Lev Matsatsa

Mykhailo Mikhnenko

Vladyslav Necheporenko

Vladyslav Pron

Hlib Reshetylo

Bohdan Serbin

Danylo Sharan

Nazar Valuiko

Maksym Voronkevych

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-18

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

Nazar Bondarenko

24.12.2004

Maksym Bryzhytskyi

09.01.2003

Tymofii Dobryn

26.12.2002

Mykhailo Hrynov

27.01.2003

Hlib Kanashov

10.04.2003

Illia Khropachev

01.01.2003

Danylo Kolbun

30.10.2003

Maksym Kutsyi

01.01.2003

Lev Matsatsa

24.01.2002

Mykhailo Mikhnenko

26.02.2004

Vladyslav Necheporenko

01.06.2004

Vladyslav Pron

09.09.2003

Hlib Reshetylo

04.08.2003

Bohdan Serbin

01.01.2003

Danylo Sharan

21.01.2003

Nazar Valuiko

12.10.2002

Maksym Voronkevych

04.03.2003

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com