STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU'02 (season 2016-2017)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U15MDU'02

coach Vitaliy Fedotov

season 2016-2017

TEAM
Состав команды МДЮСШ-1 Чемпионат Днепропетровска

coach Vitalii Fedotov

COMPETITION

Championship of the city of Dnipro U-20

Федерация футбола Днепропетровска

TEAM
Команда МДЮСШ'02 ЧУ I лига

coach Vitalii Fedotov, asst coach Ivan Sosna

Artem Basystyi

Mykhailo Bilous

Mykyta Bondarenko

Tymofii Dobryn

Kyrylo Harbuzov

Ivan Havresh

Hlib Kanashov

Artem Karpechin

Mykyta Khoroshaiev

Illia Kostoviat

Mykyta Kucherenko

Illia Leonov

Danylo Lohvin

Mokhamed Raslan Mameli

Lev Matsatsa

Illia Osypov

Bohdan Ovchynnykov

Mykyta Podachenkov

Bohdan Ponomarenko

Oleksii Starodubtsev

Mykyta Tkachenko

Nazar Valuiko

Yaroslav Vasylenko

Artem Yendorenko

Illia Zinovkin

COMPETITION

Ukrainian Youth Football First League U-20

Федерация футбола Украины

TEAM ACHIEVEMENTS

1
Чемп.Украины, I лига: МДЮСШ-Вихрь'02 - I место в группе
TEAM
Состав команды МДЮСШ-2 Чемпионат Днепропетровска

coach Vitalii Fedotov

COMPETITION

Championship of the city of Dnipro U-20

Федерация футбола Днепропетровска

TEAM

TEAM

coach Vitalii Fedotov

coach

asst coach Ivan Sosna

asst coach

Artem Basystyi

17.05.2002

Mykhailo Bilous

19.08.2002

3rd degrees
Mykyta Bondarenko

26.10.2002

Tymofii Dobryn

26.12.2002

3rd degrees
Kyrylo Harbuzov

21.01.2002

Ivan Havresh

23.01.2002

Hlib Kanashov

10.04.2003

3rd degrees
Artem Karpechin

27.03.2002

3rd degrees
Mykyta Khoroshaiev

27.07.2002

3rd degrees
Illia Kostoviat

02.08.2002

Mykyta Kucherenko

02.02.2002

3rd degrees
Illia Leonov

07.01.2002

3rd degrees
Danylo Lohvin

10.12.2003

Mokhamed Raslan Mameli

23.01.2002

Lev Matsatsa

24.01.2002

3rd degrees
Illia Osypov

14.03.2002

3rd degrees
Bohdan Ovchynnykov

17.12.2002

3rd degrees
Mykyta Podachenkov

16.04.2002

3rd degrees
Bohdan Ponomarenko

06.11.2002

3rd degrees
Oleksii Starodubtsev

13.09.2002

Mykyta Tkachenko

12.06.2002

Nazar Valuiko

12.10.2002

3rd degrees
Yaroslav Vasylenko

03.02.2002

3rd degrees
Artem Yendorenko

19.03.2002

3rd degrees
Illia Zinovkin

04.07.2002

3rd degrees
Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com