STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU '05-06 (season 2018-2019)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U14MDU '05-06

coach Oleg Volivach

season 2018-2019

TEAM
Состав команды U-13 МДЮСШ'06 Чемпионат Днепр. обл.

coach Oleg Volivach, asst coach Oleksandr Volivach

Bohdan Astapchikov

Maksym Baluiev

Rostyslav Bezmaternykh

Myroslav Biliaiev

Igor Bondar

Ivan Bondarenko

Danylo Brylov

Denys Chesnokov

Danylo Hrynov

Ivan Hurskyi

Kyrylo Kostenko

Kostiantyn Kotov

Mykyta Krutous

Kostiantyn Malofei

Artem Mikhieiev

Fedir Ostapenko

Fedir Shcherbak

Mykhailo Shmehevskyi

Nazar Shpakovskyi

Illia Siemiekhin

Yan Stativa

Yaroslav Torop

Lev Tytarenko

Mykhailo Vorobiov

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-16высш.лига

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

TEAM
Состав команды U-14 МДЮСШ'05 Чемпионат Днепр.обл

coach Oleg Volivach, asst coach Oleksandr Volivach

Bohdan Astapchikov

Myroslav Biliaiev

Igor Bondar

Ivan Bondarenko

Denys Chesnokov

Ivan Hurskyi

Yaroslav Kolomoiets

Yehor Konovalov

Kyrylo Kostenko

Oleksandr Kosyi

Kostiantyn Kotov

Mykyta Krasilia

Illia Kravtsov

David Lomidze

Matvey Mal'ko

Bohdan Mazur

Artem Mikhieiev

Danylo Nazarov

Bohdan Razokov

Maksym Sarin

Yan Stativa

Lev Tytarenko

Mykhailo Vorobiov

Viktor Yahodka

Denys Yavytsa

COMPETITION

Championship of Dnipropetrovsk region U-17высш.лига

ДЮС ФФ Днепропетровской обл.

TEAM
Состав команды U-13 МДЮСШ'06 Чемпионат г.Днепр

coach Oleg Volivach, asst coach Oleksandr Volivach

Bohdan Astapchikov

Maksym Baluiev

Rostyslav Bezmaternykh

Myroslav Biliaiev

Igor Bondar

Ivan Bondarenko

Danylo Brylov

Denys Chesnokov

Danylo Hrynov

Ivan Hurskyi

Kyrylo Kostenko

Kostiantyn Kotov

Mykyta Krutous

Kostiantyn Malofei

Artem Mikhieiev

Fedir Ostapenko

Fedir Shcherbak

Mykhailo Shmehevskyi

Nazar Shpakovskyi

Illia Siemiekhin

Yan Stativa

Yaroslav Torop

Lev Tytarenko

Mykhailo Vorobiov

TEAM
Состав команды U-14 МДЮСШ'05-06 Чемпионат г.Днепр

coach Oleg Volivach, asst coach Oleksandr Volivach

Bohdan Astapchikov

Myroslav Biliaiev

Igor Bondar

Ivan Bondarenko

Yaroslav Kolomoiets

Yehor Konovalov

Kyrylo Kostenko

Oleksandr Kosyi

Kostiantyn Kotov

Mykyta Krasilia

Illia Kravtsov

David Lomidze

Matvey Mal'ko

Bohdan Mazur

Artem Mikhieiev

Danylo Nazarov

Bohdan Razokov

Maksym Sarin

Yan Stativa

Lev Tytarenko

Mykhailo Vorobiov

Viktor Yahodka

Denys Yavytsa

TEAM
Состав команды МДЮСШ-1'06 Галицька зима 2019 (Львів)

coach Oleg Volivach, asst coach Oleksandr Volivach

Igor Bondar

Ivan Bondarenko

Yaroslav Kolomoiets

Yehor Konovalov

Kyrylo Kostenko

Oleksandr Kosyi

Kostiantyn Kotov

Mykyta Krasilia

David Lomidze

Matvey Mal'ko

Artem Mikhieiev

Danylo Nazarov

Bohdan Razokov

Maksym Sarin

Mykhailo Vorobiov

Viktor Yahodka

COMPETITION

Галицька зима U-16

ФФЛО

TEAM
Состав команды МДЮСШ'06 Odessa Cup ЛТ-2019 (г.Южный)

coach Oleg Volivach, asst coach Oleksandr Volivach

Ivan Bondarenko

Yaroslav Kolomoiets

Yehor Konovalov

Kyrylo Kostenko

Oleksandr Kosyi

Mykyta Krasilia

David Lomidze

Matvey Mal'ko

Danylo Nazarov

Bohdan Razokov

Maksym Sarin

Mykhailo Vorobiov

Viktor Yahodka

Vladyslav Yatsenko

COMPETITION

Odessa Cup U-16

Odessa Cup Международный детский турнир

TEAM ACHIEVEMENTS

3
Бронзовый призер Odessa Cup ЛТ-2019, U-13 (2006 г.р.)

TEAM
Состав команды МДЮСШ-2'06 Odessa Cup ЛТ-2019 (г.Южный)

coach Oleg Volivach, asst coach Oleksandr Volivach

Maksym Baluiev

Rostyslav Bezmaternykh

Myroslav Biliaiev

Igor Bondar

Danylo Hrynov

Maksym Kornenko

Kostiantyn Kotov

Illia Kravtsov

Mykyta Krutous

Pavlo Mykhailets

Fedir Ostapenko

Mykhailo Shmehevskyi

Illia Siemiekhin

Yan Stativa

Yaroslav Torop

COMPETITION

Odessa Cup U-16

Odessa Cup Международный детский турнир

TEAM
Состав команды МДЮСШ-2'06 Галицька зима 2019 (Львів)

coach Oleg Volivach, asst coach Oleksandr Volivach

Bohdan Astapchikov

Maksym Baluiev

Myroslav Biliaiev

Danylo Hrynov

Ivan Hurskyi

Illia Kravtsov

Mykyta Krutous

Fedir Ostapenko

Fedir Shcherbak

Nazar Shpakovskyi

Illia Siemiekhin

Yan Stativa

Yaroslav Torop

Lev Tytarenko

Denys Yavytsa

COMPETITION

Галицька зима U-16

ФФЛО

TEAM

TEAM

coach Oleg Volivach

coach

asst coach Oleksandr Volivach

asst coach

Bohdan Astapchikov

14.06.2006

2nd Jr. deg.
Maksym Baluiev

01.09.2006

1st Jr. deg.
Rostyslav Bezmaternykh

10.08.2007

1st Jr. deg.
Myroslav Biliaiev

10.01.2006

1st Jr. deg.
Igor Bondar

13.08.2006

3rd degrees
Ivan Bondarenko

26.10.2006

3rd degrees
star
Danylo Brylov

21.02.2008

Denys Chesnokov

13.02.2007

3rd degrees
Danylo Hrynov

09.02.2006

Ivan Hurskyi

28.01.2007

3rd degrees
Kyrylo Kostenko

04.10.2006

3rd degrees
Kostiantyn Kotov

20.12.2006

3rd degrees
Mykyta Krutous

23.08.2006

3rd degrees
Kostiantyn Malofei

25.04.2007

1st Jr. deg.
Artem Mikhieiev

21.03.2006

3rd degrees
Fedir Ostapenko

05.10.2006

3rd degrees
Fedir Shcherbak

03.04.2007

3rd degrees
Mykhailo Shmehevskyi

17.11.2006

3rd degrees
Nazar Shpakovskyi

06.12.2006

Illia Siemiekhin

26.08.2006

3rd degrees
Yan Stativa

01.06.2006

1st Jr. deg.
Yaroslav Torop

28.12.2006

3rd degrees
Lev Tytarenko

31.12.2006

3rd degrees
Mykhailo Vorobiov

18.01.2006

star
Yaroslav Kolomoiets

25.01.2006

3rd degrees
Yehor Konovalov

20.06.2006

1st Jr. deg.
star
Oleksandr Kosyi

20.12.2006

3rd degrees
Mykyta Krasilia

08.05.2005

1st Jr. deg.
Illia Kravtsov

01.08.2005

David Lomidze

28.10.2006

3rd degrees
Matvey Mal'ko

08.11.2006

3rd degrees
Bohdan Mazur

10.05.2005

1st Jr. deg.
Danylo Nazarov

26.08.2005

Bohdan Razokov

28.01.2005

Maksym Sarin

26.09.2006

1st Jr. deg.
Viktor Yahodka

14.05.2005

1st Jr. deg.
Denys Yavytsa

28.02.2005

1st Jr. deg.
Vladyslav Yatsenko

04.07.2005

Maksym Kornenko

12.06.2006

Pavlo Mykhailets

30.08.2006

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com