STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-UFC'01 (season 2016-2017)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U16MDU-UFC'01

coach Yuriy Nikitenkov

season 2016-2017

TEAM
Состав команды МДЮСШ-УФК'01 Чемпионат Днепропетровской обл.

coach Yurii Nikitenkov

Hlib Chernovskyi

Oleksandr Davydenko

Daniil Furman

Vladyslav Hryhorovych

Oleksandr Kandyba

Maksym Khaniukov

Oleksandr Korenev

Dmytro Korotetskyi

Artem Lomov

Maksym Lysachenko

Maksym Matvieiev

Vladyslav Mytchenko

Illia Popenko

Danylo Pryimachenko

Oleksandr Pylypenko

Mykyta Septa

Artur Shamrai

Daniil Shelaiev

Daniil Shesterykov

Bohdan Sytnyk

Danylo Tymoshchuk

Maksym Voloshyn

Artem Yesin

TEAM

TEAM

coach Yurii Nikitenkov

coach

Hlib Chernovskyi

25.05.2001

Oleksandr Davydenko

14.10.2003

Daniil Furman

23.01.2001

Vladyslav Hryhorovych

28.04.2001

2nd degrees
Oleksandr Kandyba

28.09.2003

Maksym Khaniukov

29.04.2003

Oleksandr Korenev

30.07.2001

Dmytro Korotetskyi

22.09.2001

2nd degrees
Artem Lomov

27.11.2003

Maksym Lysachenko

14.04.2001

Maksym Matvieiev

23.04.2001

Vladyslav Mytchenko

07.06.2001

Illia Popenko

12.03.2001

Danylo Pryimachenko

19.06.2001

Oleksandr Pylypenko

10.05.2001

Mykyta Septa

26.08.2001

Artur Shamrai

12.08.2002

Daniil Shelaiev

17.01.2001

Daniil Shesterykov

22.11.2001

2nd degrees
Bohdan Sytnyk

26.09.2001

Danylo Tymoshchuk

29.05.2001

2nd degrees
Maksym Voloshyn

30.06.2001

Artem Yesin

21.02.2001

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com