STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-Zmina'08 (season 2018-2019)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U11MDU-Zmina'08

coach Serhii Moskalenko

season 2018-2019

TEAM
Состав команды МДЮСШ-Смена'08 Чемпионат Днепр. обл.

coach Serhii Moskalenko

Vladyslav Bohushev

Myroslav Bukrieiev

Yaroslav Hamov

Mark Hurtovyi

Danylo Klimenko

Denys Kotov

Fedir Koval

Akim Kryvorot

Danylo Lebedynskyi

Mark Makhlin

Ivan Meleshko

Eduard Mitchenko

Ivan Myroniuk

Borys Niameshchuk

Yehor Ostapiuk

Viacheslav Overchenko

Hlib Riabokon

Yaroslav Sobko

Ivan Struzhko

Kyrylo Taran

Andrii Tsyhan

Vadym Yatsenko

TEAM
Состав команды МДЮСШ-2'08 API CUP

coach Serhii Moskalenko

COMPETITION

Midzynarodowe Turnieje Api Cup Zakopane U-15

Api Arenie Zakopane

TEAM

TEAM

coach Serhii Moskalenko

coach

Vladyslav Bohushev

22.09.2008

1st Jr. deg.
Myroslav Bukrieiev

01.01.2008

1st Jr. deg.
Yaroslav Hamov

11.06.2009

2nd Jr. deg.
Mark Hurtovyi

26.03.2009

1st Jr. deg.
Danylo Klimenko

14.12.2008

1st Jr. deg.
Denys Kotov

24.10.2008

3rd degrees
Fedir Koval

22.02.2010

Akim Kryvorot

07.12.2008

Danylo Lebedynskyi

24.04.2008

3rd degrees
Mark Makhlin

31.07.2008

1st Jr. deg.
Ivan Meleshko

18.12.2008

1st Jr. deg.
Eduard Mitchenko

31.01.2008

Ivan Myroniuk

22.01.2009

1st Jr. deg.
Borys Niameshchuk

09.10.2008

1st Jr. deg.
Yehor Ostapiuk

17.01.2009

1st Jr. deg.
Viacheslav Overchenko

01.02.2009

2nd Jr. deg.
Hlib Riabokon

08.09.2008

3rd degrees
Yaroslav Sobko

09.10.2008

Ivan Struzhko

09.02.2009

Kyrylo Taran

28.11.2009

1st Jr. deg.
Andrii Tsyhan

16.09.2008

2nd Jr. deg.
Vadym Yatsenko

15.07.2008

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com