STATE SPORTS SCHOOL FOR CHILDREN AND YOUTH
of the Dnipro City Council (Ukraine)

Team Pages MDU-Sparta'08 (season 2017-2018)

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

MAIN LINE-UP OF THE TEAM

U10MDU-Sparta'08

coach Yuriy Nikitenkov

season 2017-2018

TEAM
Состав команды Спарта'08 X Чемпионат МДЮСШ

coach Yurii Nikitenkov

COMPETITION

Derby Youth Sports School MDU U-14

МДЮСШ

TEAM
Состав команды МДЮСШ-Спарта'08

coach Yurii Nikitenkov, asst coach Oleksandr Dymarchuk

Oleksii Aleksiuk

Roman Andreichuk

Dmytro Bondartsev

Ivan Bulovinov

Oleksandr Demidov

Tymofii Dubov

Andrii Harbuzov

Yehor Ilin

Danylo Kamenshchykov

Bohdan Kaminskyi

Serhii Lohvinov

Dmytro Maksymov

Serhii Marchenko

Oleksandr Myro

Oleksii Nikitenkov

Dmytro Nykolaiev

Illia Ohorodnyikov

Ihor Ozheredov

Mykhailo Pavliuchkov

Hlib Popov

Andrii Sychkarenko

Oleksii Sychkov

Arkhip Tereshchenko

Daniil Vesna

Yan Zhuravlev

TEAM

TEAM

coach Yurii Nikitenkov

coach

asst coach Oleksandr Dymarchuk

asst coach

Oleksii Aleksiuk

03.07.2007

Roman Andreichuk

18.09.2007

Dmytro Bondartsev

24.02.2009

Ivan Bulovinov

16.10.2007

Oleksandr Demidov

22.11.2009

Tymofii Dubov

03.08.2009

Andrii Harbuzov

11.09.2009

Yehor Ilin

27.03.2008

Danylo Kamenshchykov

01.01.2008

Bohdan Kaminskyi

25.08.2007

Serhii Lohvinov

14.03.2007

Dmytro Maksymov

18.09.2008

Serhii Marchenko

06.03.2009

Oleksandr Myro

23.05.2007

Oleksii Nikitenkov

26.07.2009

Dmytro Nykolaiev

26.04.2007

Illia Ohorodnyikov

25.05.2008

Ihor Ozheredov

28.03.2007

Mykhailo Pavliuchkov

06.03.2007

Hlib Popov

17.07.2007

Andrii Sychkarenko

03.10.2009

Oleksii Sychkov

04.06.2008

Arkhip Tereshchenko

23.06.2009

Daniil Vesna

22.06.2008

Yan Zhuravlev

05.05.2008

Department of Humanitarian Policy of the Dnipro City Council
  • Education
  • Cultural Life
  • Sports
  • Youth

Everything that unites the city of Dnipro!

Designing and Website Development: dsportschool@gmail.com